MILJØSIKRING

Oljelenser

Beredskapsbokser og akuttvesker

IBC håndtering

Effektiv og sikker fathåndtering

Sluktetting

Absorbenter - et komplett sortiment for alle dine behov

Innbygging og kjemikalieoppbevaring

Tufftex - arbeidsmatte og absorbering i ett

Sikker væskehåndtering med sikkerhetskanne og fattrakt

Tørkemateriell for alle behov